Page 5 - cely_gh0621
P. 5

kdo je kdo


                  Zbyněk Kovář                   Markéta Pavelková
                  Nově povede společnost The Coca -Cola Company   Společnost Coca -Cola HBC
                  v ČR/SR. Na svém novém působišti uplatní dlouho- má novou HR ředitelku pro
                  leté a bohaté zkušenosti z nápojového odvětví. V mi- Česko a Slovensko. Působí
                  nulosti například pracoval 16 let na různých pozicích  v oblasti HR téměř 15 let.
                  pro pivovary Staropramen. Jeho cílem je upevnit  Svoji profesní kariéru zahá-
                  pozici The Coca -Cola Company jako lídra trhu, dál  jila po dokončení studia fi-
                  společnost rozvíjet a hledat nové růstové příležitosti  lologie na Univerzitě Pardu-
                  pro značky Coca -Cola, Kinley, Fanta, Sprite, Natura  bice v přední technologické
                  a další. „Post covidová doba a současná demo-   společnosti Delphi, která se
                  grafická struktura naší společnosti přináší kdysi  zabývá především vývojem
      nevídané dynamické posuny v chování spotřebitelů, zákazníků i naší konkurence.  a dodávkami komponentů
      The Coca -Cola Company je ve svém oboru lídrem trhu v Česku a směřuje k tomu- pro automobilový průmysl.
      to postavení i na Slovensku. Udělám maximum pro to, abychom chytře reagovali  Následně pět let praco-
      na změny a aby se naše společnost dále rozvíjela a rostla. Díky špičkovým pro- vala jako HR manažerka
      duktům, širokému portfoliu značek, ale především skvělému týmu zaměstnanců  v centrále maloobchodního
      k tomu má ty nejlepší předpoklady,“ říká Zbyněk Kovář.          řetězce Ahold, kde mimo
                                           jiné připravovala a zaváděla
                                           nové leadership progra-
                                           my pro pobočkové týmy
                                           a podílela se na integraci
     Monika Mrštinová                              zaměstnanců po význam-
     Po ukončení studia několik let působila v mar-               né akvizici 49 provozoven
     ketingovém oddělení ve společnosti zabývající               společnosti Interspar. Do
     se prodejem výpočetní techniky. Po mateřské                společnosti Coca -Cola
     dovolené hledala pracovní uplatnění bez nutnosti              HBC přišla po pěti letech ve
     vzdálenějšího dojíždění a nastoupila do a. s. VEBA             velkoobchodní společnosti
     v Broumově. V té době ještě vůbec netušila, že jí             Makro Cash & Carry, kde
     broumovská textilka natolik přiroste k srdci, že              na pozici HR ředitelky pro
     v ní trvale „zakotví“. VEBA je tradičním českým              Česko a Slovensko hrá-
     výrobcem žakárských bavlněných tkanin. Ve svém               la zásadní roli při řízení
     výrobkovém portfoliu má vedle oděvních tkanin také textil pro domácnost  kulturní transformace firmy
     a hotelovou sféru – damaškové ložní povlečení, ubrusy a froté výrobky.   v souladu s novou firemní
     VEBA má také vlastní hotelový resort s wellness a kongresovým centrem.   strategií, cíli a hodnotami.
     V a. s. VEBA začínala v týmu personálního oddělení, následně postoupila  Vedla také redesign ko-
     na pozici asistentky vedení společnosti, ve které vlastně působí dodnes.  merčních oddělení s cílem
     „Asistentská“ práce je velmi rozmanitá a zahrnuje mimo jiné také činnosti  zajistit náležitou pozornost
     v oblasti komunikace a PR. Se změnami ve vedení firmy postupně získává   a zaměření se na potřeby
     tento post i další nové výzvy a v současné době nově zastřešuje i marketin- zákazníků. Zrealizovala kre-
     gové oddělení.                               ativní řešení a zajistila tak
                                           včasný nábor 500 zaměst-
                                           nanců do nově vybudo-
                                           vaného distribučního
                                           centra v Praze. Pod jejím
                 Richard Mück                    vedením se Makro stalo
                 Po dokončení gastronomického vzdělání započal svou  v Česku třikrát po sobě
                 životní cestu gastronomií nejdříve na Valašsku a poté  zaměstnavatelem roku
                 se přesunul do Prahy. Na své cestě vyzkoušel všechny  v kategorii retailu.
                 pozice, na kterých se dá v restauraci pracovat, až nako-
                 nec zakotvil na 12 let v pozici manažera. Prošel několika
                 koncepty a získával zkušenosti například v restauracích
                 Le Cafe Colonial, Belgique restaurant nebo Pilsnerka
                 Národní a došel k závěru, že nezáleží na pozici, ale na od-
                 hodlání, slušnosti a poctivosti. A také to, že je nutné mít           TEXT: STÁŇA KREJČOVÁ / FOTO: ARCHIV
                 kromě schopného týmu lidí i dobře vybavenou provozov-
    nu zařízením, které práci lidem zrychlí a hlavně usnadní. Před rokem se rozhodl zúročit
    své dlouholeté zkušenosti a začal na pozici Sales Manager firmy FAGOR, jejíž zařízení
    znal dobře ze své praxe.
                                                 www.gastroahotel.cz 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10