Page 3 - cely_gh0621
P. 3

na úvod       listopad/
       prosinec 2021    REDAKCE
    Hošťálkova 704/10, 169 00 Praha 6
    VYDAVATEL
    DILESTA PRODUCTION, s.r.o.
    EDITORKA
    Ema Pellarová
    pellarova@gastroahotel.cz
    INZERCE
    Diana Marková, +420 603 433 320
    markova@gatroahotel.cz,
    dimark@email.cz
    KOREKTURY
    Stáňa Krejčová, +420 604 129 448
    krejcova@gastroahotel.cz
    SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE
    Gabriela Bartošová, Branko Černý,
    Kateřina Fišerová, Lenka Kabeláčová,
    Ondřej Kocman, Petr Pražák,
    Olga Vomáčková
    DESIGN
    Lenka Chybová
    chybova@gastroahotel.cz
    VÝROBA
    Print Production s.r.o., Nádražní 3,
    150 00 Praha 5
    DISTRIBUCE
    Postservis, Poděbradská 39,
    109 00 Praha 9
    Objednání předplatného na:
    info@gastroahotel.cz
    www.gastroahotel/predplatne
    Gastro&Hotel prof i revue
    vychází 6x ročně.             Milé čtenářky,
    MK ČR E 18532
    ISSN 1803-585X               milí čtenáři,
    Vydavatel neodpovídá
    za věcný obsah inzerátů.         za okny padá první sníh a my máme pro nás všechny
    Fotograf ie:               jednoduché přání – ať ve zdraví prožijeme nadcházející
    archiv f irem a Shutterstock       rok plný dvojek!

                                   Diana, Stáňa, Ema a Lenka

    Profesní partneři


                         Za spolupráci a podporu v letošním nelehkém roce
      Najdete nás také na          děkujeme všem partnerům a profesním organizacím
      www.facebook.com/gastroahotel     a do nového roku přejeme hodně zdraví, pracovních uspěchů
      instagram.com/gastroahotel       a spokojených zákazníků.
                                                 www.gastroahotel.cz 1
   1   2   3   4   5   6   7   8